نمایش دادن همه 9 نتیجه

اینسرت وای جی CNMG120408-UG YG-1

120,000 تومان
YG-1 که در سال 1981 تأسیس شد، به یک شرکت قوی و محکم تبدیل شده است در سطح جهانی در

مته طلایی

36,200 تومان385,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 سوراخکاری 1 مته طلایی 1 HSS-E 10 YG-1 متغییر
2 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.1 HSS-E 10 YG-1
3 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.2 HSS-E 10 YG-1
4 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.3 HSS-E 10 YG-1
5 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.5 HSS-E 10 YG-1
6 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.6 HSS-E 10 YG-1
7 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.7 HSS-E 10 YG-1
8 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.8 HSS-E 10 YG-1
9 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.9 HSS-E 10 YG-1
10 سوراخکاری 1 مته طلایی 2 HSS-E 10 YG-1
11 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.1 HSS-E 10 YG-1
12 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.2 HSS-E 10 YG-1
13 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.3 HSS-E 10 YG-1
14 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.4 HSS-E 10 YG-1
15 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.5 HSS-E 10 YG-1
16 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.6 HSS-E 10 YG-1
17 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.7 HSS-E 10 YG-1
18 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.8 HSS-E 10 YG-1
19 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.9 HSS-E 10 YG-1
20 سوراخکاری 1 مته طلایی 3 HSS-E 10 YG-1
21 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.1 HSS-E 10 YG-1
22 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.2 HSS-E 10 YG-1
23 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.3 HSS-E 10 YG-1
24 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.4 HSS-E 10 YG-1
25 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.5 HSS-E 10 YG-1
26 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.6 HSS-E 10 YG-1
27 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.7 HSS-E 10 YG-1
28 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.8 HSS-E 10 YG-1
29 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.9 HSS-E 10 YG-1
30 سوراخکاری 1 مته طلایی 4 HSS-E 10 YG-1
31 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.1 HSS-E 10 YG-1
32 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.2 HSS-E 10 YG-1
33 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.3 HSS-E 10 YG-1
34 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.4 HSS-E 10 YG-1
35 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.5 HSS-E 10 YG-1
36 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.6 HSS-E 10 YG-1
37 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.7 HSS-E 10 YG-1
38 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.8 HSS-E 10 YG-1
39 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.9 HSS-E 10 YG-1
40 سوراخکاری 1 مته طلایی 5 HSS-E 10 YG-1
41 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.1 HSS-E 10 YG-1
42 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.2 HSS-E 10 YG-1
43 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.5 HSS-E 10 YG-1
44 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.8 HSS-E 10 YG-1
45 سوراخکاری 1 مته طلایی 6 HSS-E 10 YG-1
46 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.1 HSS-E 10 YG-1
47 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.2 HSS-E 10 YG-1
48 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.3 HSS-E 10 YG-1
49 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.4 HSS-E 10 YG-1
50 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.5 HSS-E 10 YG-1
51 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.6 HSS-E 10 YG-1
52 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.7 HSS-E 10 YG-1
53 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.8 HSS-E 5 YG-1
54 سوراخکاری 1 مته طلایی 7 HSS-E 5 YG-1
55 سوراخکاری 1 مته طلایی 8 HSS-E 5 YG-1
56 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.1 HSS-E 5 YG-1
57 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.2 HSS-E 5 YG-1
58 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.3 HSS-E 5 YG-1
59 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.4 HSS-E 5 YG-1
60 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.5 HSS-E 5 YG-1
61 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.6 HSS-E 5 YG-1
62 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.7 HSS-E 5 YG-1
63 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.8 HSS-E 5 YG-1
64 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.9 HSS-E 5 YG-1
65 سوراخکاری 1 مته طلایی 9 HSS-E 5 YG-1
66 سوراخکاری 1 مته طلایی 10 HSS-E 5 YG-1
67 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.1 HSS-E 5 YG-1
68 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.2 HSS-E 5 YG-1
69 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.3 HSS-E 5 YG-1
70 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.4 HSS-E 5 YG-1
71 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.5 HSS-E 5 YG-1
72 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.7 HSS-E 5 YG-1
73 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.8 HSS-E 5 YG-1
74 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.9 HSS-E 5 YG-1
75 سوراخکاری 1 مته طلایی 11 HSS-E 5 YG-1
76 سوراخکاری 1 مته طلایی 12 HSS-E 5 YG-1
77 سوراخکاری 1 مته طلایی 12.2 HSS-E 5 YG-1
78 سوراخکاری 1 مته طلایی 12.4 HSS-E 5 YG-1

الماس تراشکاری

99,500 تومان225,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 الماس 7 APKT160408 YG602 10 YG-1 در تراشکاری استفاده می شود
2 الماس 7 APKT1003 YG602 10 YG-1
3 الماس 7 RCMT10 T3MO YG3030 10 YG-1
4 الماس 7 RCMT12 04 MO YG3030 10 YG-1
5 الماس 7 SNMX1206 YG602 10 YG-1
6 الماس 7 TPKN2204 YG602 10 YG-1
7 الماس 7 KNUX160405 L YG3030 10 YG-1
8 الماس 7 VBMT160404 UG YG3030 10 YG-1
9 الماس 7 DNMG150608 YG3030 10 YG-1
10 الماس 7 CNMG120408 YG801 10 YG-1
11 الماس 7 WNMG080408 YG801 10 YG-1
12 الماس 7 WCMX080408 YG602 10 YG-1
13 الماس 7 WCMX06T308 YG602 10 YG-1
14 الماس 7 WCMX080412 YG602 10 YG-1
15 الماس 7 MGMN4002 YG602 10 YG-1
16 الماس 7 MGMN3002 YG602 10 YG-1

قلاویز ماشینی

210,000 تومان892,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M2 TB312 1 YG-1 مناسب برای رزوه کاری با ماشین
2 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M2 R35 TB312 1 YG-1
3 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M2.5 TB312 1 YG-1
4 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M3 R35 TB312 1 YG-1
5 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M4 R35 TB312 1 YG-1
6 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M5  B TB312 1 YG-1
7 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M5 R35 TB312 1 YG-1
8 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6 TB312 1 YG-1
9 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6 R35 TB312 1 YG-1
10 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M7  B TB312 1 YG-1
11 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M7 R35 TB312 1 YG-1
12 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M8  B TB312 1 YG-1
13 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M8 R35 TB312 1 YG-1
14 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10 B TB312 1 YG-1
15 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10 R35 TB312 1 YG-1
16 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M12 B TB312 1 YG-1
17 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M12 R35 TB312 1 YG-1
18 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6*0.75 TB312 1 YG-1
19 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6*0.75 R35 TB312 1 YG-1
20 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M4*0.5 B TB312 1 YG-1
21 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M4*0.5 R35 TB312 1 YG-1
22 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10*1.25 B TB312 1 YG-1
23 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10*1.25 R5 TB312 1 YG-1
24 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M13*1 B TB312 1 YG-1
25 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M13*1 R35 TB312 1 YG-1

مته مرغک

86,000 تومان894,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 سوراخکاری 3 مته مرغک 1.25 HSS 1 YG-1
2 سوراخکاری 3 مته مرغک 1.6 HSS 1 YG-1
3 سوراخکاری 3 مته مرغک 2 HSS 1 YG-1
4 سوراخکاری 3 مته مرغک 2.5 HSS 1 YG-1
5 سوراخکاری 3 مته مرغک 3 HSS 1 YG-1
6 سوراخکاری 3 مته مرغک 4 HSS 1 YG-1
7 سوراخکاری 3 مته مرغک 5 HSS 1 YG-1
8 سوراخکاری 3 مته مرغک 6 HSS 1 YG-1
9 سوراخکاری 3 مته مرغک 8 HSS 1 YG-1
10 سوراخکاری 3 مته مرغک 10 HSS 1 YG-1
11 سوراخکاری 3 مته مرغک 2.5 HSS-E 1 YG-1
12 سوراخکاری 3 مته مرغک 3 HSS-E 1 YG-1
13 سوراخکاری 3 مته مرغک 4 HSS-E 1 YG-1
14 سوراخکاری 3 مته مرغک 5 HSS-E 1 YG-1

فرز انگشتی کارباید

172,000 تومان3,621,500 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 1 50HRC 1 YG-1
2 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 2 50HRC 1 YG-1
3 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 2.5 50HRC 1 YG-1
4 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 3 50HRC 1 YG-1
5 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 4 50HRC 1 YG-1
6 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 5 50HRC 1 YG-1
7 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 6 50HRC 1 YG-1
8 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 8 50HRC 1 YG-1
9 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 10 50HRC 1 YG-1
10 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 12 50HRC 1 YG-1
11 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 14 50HRC 1 YG-1
12 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 16 50HRC 1 YG-1
13 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 18 50HRC 1 YG-1
14 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 20 50HRC 1 YG-1
15 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 6*75 50HRC 1 YG-1
16 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 8*75 50HRC 1 YG-1
17 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 10*75 50HRC 1 YG-1
18 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R0.5 50HRC 1 YG-1
19 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R1 50HRC 1 YG-1
20 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R1.5 50HRC 1 YG-1
21 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R2 50HRC 1 YG-1
22 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R2.5 50HRC 1 YG-1
23 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R3 50HRC 1 YG-1
24 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R4 50HRC 1 YG-1
فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R5 50HRC 1 YG-1
فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R6 50HRC 1 YG-1

مته خزینه

296,000 تومان1,050,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 سوراخکاری مته خزینه 6.3*90 HSS 1 YG-1
2 سوراخکاری مته خزینه 8*90 HSS 1
3 سوراخکاری مته خزینه 10*90 HSS 1
4 سوراخکاری مته خزینه 12.5*90 HSS 1
5 سوراخکاری مته خزینه 16.5*90 HSS 1
6 سوراخکاری مته خزینه 20*90 HSS 1
7 سوراخکاری مته خزینه 25*90 HSS 1
8 سوراخکاری مته خزینه 31.5*90 HSS 1
9 سوراخکاری مته خزینه 12.5*60 HSS 1
10 سوراخکاری مته خزینه 16.5*60 HSS 1
11 سوراخکاری مته خزینه 20*60 HSS 1
12 سوراخکاری مته خزینه 25*60 HSS 1

قلاویز دستی

215,000 تومان1,496,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 قلاویز 2 قلاویز دستی M3 HSS 3 YG-1
2 قلاویز 2 قلاویز دستی M4 HSS 3 YG-1
3 قلاویز 2 قلاویز دستی M5 HSS 3 YG-1
4 قلاویز 2 قلاویز دستی M6 HSS 3 YG-1
5 قلاویز 2 قلاویز دستی M8 HSS 3 YG-1
6 قلاویز 2 قلاویز دستی M10 HSS 3 YG-1
7 قلاویز 2 قلاویز دستی M12 HSS 3 YG-1
8 قلاویز 2 قلاویز دستی M14 HSS 3 YG-1
9 قلاویز 2 قلاویز دستی M16 HSS 3 YG-1
10 قلاویز 2 قلاویز دستی M18 HSS 3 YG-1
11 قلاویز 2 قلاویز دستی M20 HSS 3 YG-1
12 قلاویز 2 قلاویز دستی M30 HSS 3 YG-1

فرز انگشتی

214,000 تومان924,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 6 HSSCO8% 1 YG-1
2 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 8 HSSCO8% 1 YG-1
3 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 10 HSSCO8% 1 YG-1
4 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 12 HSSCO8% 1 YG-1
5 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 14 HSSCO8% 1 YG-1
6 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 16 HSSCO8% 1 YG-1
7 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 18 HSSCO8% 1 YG-1
8 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 20 HSSCO8% 1 YG-1