نمایش دادن همه 8 نتیجه

پیچ تبدیل ISO 50

130,000 تومان190,000 تومان
PULL STUDS پیچ تبدیل یکی از اقلام ابزار موجود در حوزه کلت و فشنگی می باشد . این پیچ برای

آچار کلت فشنگی

115,000 تومان175,000 تومان
ردیف دسته گروه نام محصول مشخصات فنی برند
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 کلت و فشنگی آچار ER8 1 DOBER
2 کلت و فشنگی آچار ER11 1 DOBER
3 کلت و فشنگی آچار ER16 1 DOBER
4 کلت و فشنگی آچار ER20 1 DOBER
5 کلت و فشنگی آچار ER25 1 DOBER
6 کلت و فشنگی آچار ER32 1 DOBER
7 کلت و فشنگی آچار ER40 1 DOBER
8 کلت و فشنگی آچار OZ25 1 DOBER
9 کلت و فشنگی آچار OZ32 1 DOBER

کلت سه نظام گیر

2,275,000 تومان2,890,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 کلت و فشنگی کلت سه نظام گیر BT40-APU13-105 1 DOBER
2 کلت و فشنگی کلت سه نظام گیر BT40-APU16-110 1 DOBER
3 کلت و فشنگی کلت سه نظام گیر SK40-APU13-100 1 DOBER
4 کلت و فشنگی کلت سه نظام گیر SK40-APU16-110 1 DOBER
5 کلت و فشنگی کلت سه نظام گیر BT50-APU16-115 1 DOBER
6 کلت و فشنگی کلت سه نظام گیر SK50-APU16-110 1 DOBER

کلت فشنگی

110,000 تومان305,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 کلت و فشنگی فشنگی ER40 1 DOBER
2 کلت و فشنگی فشنگی ER32 1 DOBER
3 کلت و فشنگی فشنگی ER25 1 DOBER
4 کلت و فشنگی فشنگی ER20 1 DOBER
5 کلت و فشنگی فشنگی ER16 1 DOBER
6 کلت و فشنگی فشنگی ER11 1 DOBER
7 کلت و فشنگی فشنگی ER8 1 DOBER
8 کلت و فشنگی فشنگی OZ25 1 DOBER
9 کلت و فشنگی فشنگی OZ32 1 DOBER

کلت مته گیر

840,000 تومان1,900,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 کلت و فشنگی BT40-ER40-80 کلت مته گیر 1 DOBER
2 کلت و فشنگی BT40-ER40-100 کلت مته گیر 1
3 کلت و فشنگی BT40-OZ25-70 کلت مته گیر 1
4 کلت و فشنگی SK40-ER40-80 کلت مته گیر 1
5 کلت و فشنگی SK40-ER32-70 کلت مته گیر 1
6 کلت و فشنگی MT3-ER40-80 کلت مته گیر 1
7 کلت و فشنگی BT40-ER16-100 کلت مته گیر 1
8 کلت و فشنگی BT40-ER20-100 کلت مته گیر 1
9 کلت و فشنگی BT40-ER25-100 کلت مته گیر 1
10 کلت و فشنگی SK40-ER25-150 کلت مته گیر 1
11 کلت و فشنگی BT50-OZ25-80 کلت مته گیر 1
12 کلت و فشنگی BT50-ER40-80 کلت مته گیر 1

بیبی کلت

500,000 تومان1,130,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
2 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
3 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
4 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
5 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
6 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
7 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
8 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
9 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
10 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
11 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER
12 کلت و فشنگی C8-ER8M-50 بیبی کلت 1 DOBER

کیت کلت فشنگی

3,750,000 تومان5,350,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER
کلت و فشنگی NT40-OZ25-70 OTT(15pcs) کیت 1 DOBER

مهره

90 تومان350,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 کلت و فشنگی مهره ER8 1 DOBER
2 کلت و فشنگی مهره ER11 1 DOBER
3 کلت و فشنگی مهره ER25 1 DOBER
4 کلت و فشنگی مهره ER32 1 DOBER
5 کلت و فشنگی مهره ER40 1 DOBER
6 کلت و فشنگی مهره OZ25 1 DOBER
7 کلت و فشنگی مهره OZ32 1 DOBER