نمایش یک نتیجه

فرز انگشتی کارباید

172,000 تومان3,621,500 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 1 50HRC 1 YG-1
2 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 2 50HRC 1 YG-1
3 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 2.5 50HRC 1 YG-1
4 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 3 50HRC 1 YG-1
5 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 4 50HRC 1 YG-1
6 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 5 50HRC 1 YG-1
7 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 6 50HRC 1 YG-1
8 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 8 50HRC 1 YG-1
9 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 10 50HRC 1 YG-1
10 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 12 50HRC 1 YG-1
11 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 14 50HRC 1 YG-1
12 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 16 50HRC 1 YG-1
13 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 18 50HRC 1 YG-1
14 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 20 50HRC 1 YG-1
15 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 6*75 50HRC 1 YG-1
16 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 8*75 50HRC 1 YG-1
17 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 10*75 50HRC 1 YG-1
18 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R0.5 50HRC 1 YG-1
19 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R1 50HRC 1 YG-1
20 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R1.5 50HRC 1 YG-1
21 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R2 50HRC 1 YG-1
22 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R2.5 50HRC 1 YG-1
23 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R3 50HRC 1 YG-1
24 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R4 50HRC 1 YG-1
فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R5 50HRC 1 YG-1
فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R6 50HRC 1 YG-1