نمایش دادن همه 4 نتیجه

قلاویز ماشینی سایز M20 B

480,000 تومان
برند هرتویک BRAND:HERTWECK قلاویز برای دنده‌کردن داخل استوانه‌ها (مهره) به‌کار می‌رود. قلاویز ها در نوع کلی دستی و ماشینی هستند.

قلاویز ماشینی JANIN

1 قلاویز قلاویز ماشینی 7.16-20 JANIN
2 قلاویز قلاویز ماشینی 3.8-24 JANIN
3 قلاویز قلاویز ماشینی 5.16-24 JANIN

قلاویز ماشینی

210,000 تومان892,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M2 TB312 1 YG-1 مناسب برای رزوه کاری با ماشین
2 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M2 R35 TB312 1 YG-1
3 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M2.5 TB312 1 YG-1
4 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M3 R35 TB312 1 YG-1
5 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M4 R35 TB312 1 YG-1
6 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M5  B TB312 1 YG-1
7 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M5 R35 TB312 1 YG-1
8 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6 TB312 1 YG-1
9 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6 R35 TB312 1 YG-1
10 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M7  B TB312 1 YG-1
11 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M7 R35 TB312 1 YG-1
12 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M8  B TB312 1 YG-1
13 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M8 R35 TB312 1 YG-1
14 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10 B TB312 1 YG-1
15 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10 R35 TB312 1 YG-1
16 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M12 B TB312 1 YG-1
17 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M12 R35 TB312 1 YG-1
18 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6*0.75 TB312 1 YG-1
19 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M6*0.75 R35 TB312 1 YG-1
20 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M4*0.5 B TB312 1 YG-1
21 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M4*0.5 R35 TB312 1 YG-1
22 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10*1.25 B TB312 1 YG-1
23 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M10*1.25 R5 TB312 1 YG-1
24 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M13*1 B TB312 1 YG-1
25 قلاویز 4 قلاویز ماشینی M13*1 R35 TB312 1 YG-1

قلاویز دستی

215,000 تومان1,496,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 قلاویز 2 قلاویز دستی M3 HSS 3 YG-1
2 قلاویز 2 قلاویز دستی M4 HSS 3 YG-1
3 قلاویز 2 قلاویز دستی M5 HSS 3 YG-1
4 قلاویز 2 قلاویز دستی M6 HSS 3 YG-1
5 قلاویز 2 قلاویز دستی M8 HSS 3 YG-1
6 قلاویز 2 قلاویز دستی M10 HSS 3 YG-1
7 قلاویز 2 قلاویز دستی M12 HSS 3 YG-1
8 قلاویز 2 قلاویز دستی M14 HSS 3 YG-1
9 قلاویز 2 قلاویز دستی M16 HSS 3 YG-1
10 قلاویز 2 قلاویز دستی M18 HSS 3 YG-1
11 قلاویز 2 قلاویز دستی M20 HSS 3 YG-1
12 قلاویز 2 قلاویز دستی M30 HSS 3 YG-1