نمایش دادن همه 2 نتیجه

فرز انگشتی کارباید

172,000 تومان3,621,500 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 1 50HRC 1 YG-1
2 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 2 50HRC 1 YG-1
3 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 2.5 50HRC 1 YG-1
4 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 3 50HRC 1 YG-1
5 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 4 50HRC 1 YG-1
6 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 5 50HRC 1 YG-1
7 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 6 50HRC 1 YG-1
8 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 8 50HRC 1 YG-1
9 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 10 50HRC 1 YG-1
10 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 12 50HRC 1 YG-1
11 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 14 50HRC 1 YG-1
12 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 16 50HRC 1 YG-1
13 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 18 50HRC 1 YG-1
14 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 20 50HRC 1 YG-1
15 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 6*75 50HRC 1 YG-1
16 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 8*75 50HRC 1 YG-1
17 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید 10*75 50HRC 1 YG-1
18 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R0.5 50HRC 1 YG-1
19 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R1 50HRC 1 YG-1
20 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R1.5 50HRC 1 YG-1
21 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R2 50HRC 1 YG-1
22 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R2.5 50HRC 1 YG-1
23 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R3 50HRC 1 YG-1
24 فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R4 50HRC 1 YG-1
فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R5 50HRC 1 YG-1
فرز انگشتی 6 فرز انگشتی کارباید R6 50HRC 1 YG-1

فرز انگشتی

214,000 تومان924,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 6 HSSCO8% 1 YG-1
2 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 8 HSSCO8% 1 YG-1
3 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 10 HSSCO8% 1 YG-1
4 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 12 HSSCO8% 1 YG-1
5 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 14 HSSCO8% 1 YG-1
6 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 16 HSSCO8% 1 YG-1
7 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 18 HSSCO8% 1 YG-1
8 فرز انگشتی 5 فرز انگشتی 20 HSSCO8% 1 YG-1